امر به معروف فقط برای غیرخودی هاست

By | ۱۳۹۸-۰۶-۱۱

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف فقط برای غیر خودی هاست….بزرگترین مشکلم در ستاد امر به معروف این است که اجازه امر به معروف به خودی و مسئول را ندارم و بلافاصله بعد از امر به معروف برایم پرونده قضایی درست می‌شود!