مراسم تعزیه حکومتی در ماه محرم شیر قبل از حمله به اسب یزید اون وسط داره دوچرخه سواری میکنه

By | ۱۳۹۸-۰۶-۱۵