فراخوان بزرگ ترین تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان در ۱۱ آذر

By | ۱۴۰۰-۰۹-۰۴

معلمان بزرگ ایران ، فرهنگیان شریف

امروز کشور ما در شرایطی گرفتار آمده است ، که حلقه ی بحرانهای داخلی و خارجی ، بحران محیط زیست، بحران روحی روانی ، بحران اخلاق، بحران اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، آموزشی ، بهداشتی هر روز تنگ تر می شود .

برکسی پوشیده نیست ، که زیان این فرا بحرانها را توده ی مردمی بر دوش می کشند ، که دستشان از منابع قدرت و ثروت کوتاه است.
بحرانهایی که دستاورد ندانم کاری سیاستمدارانی است ، که جان و مال و زندگی مردم و نسلهای آینده را ابزار آزمون و خطای سیاست بازیهای خود قرار داده اند.

نیک می دانیم ، که نخستین قربانیان این ابر فاجعه، کودکان، جوانان ، زنان، کارگران ، فرهنگیان ، هنرمندان ، کشاورزان ، نویسندگان و اقشار مولد جامعه ، حتی نسلهای آینده است.
بیش از ۱۴ سال است ، که بخشهای گوناگون فرهنگیان بویژه بازنشستگان ، چشم امیدشان برای یک زندگی نسبی به دست دولت و مجلسی است، که به نام نماینده ی مردم سوگند وفا داری و خدمت به ملت خود یاد کرده ، اما بیشترین خیانت را در حق مردم روا داشته اند.

با افسوس بسیار باید گفت : «مردم ایران امروز به بهای لقمه ای نان گروگان سیاستمداران بی تدبیرند.»
بیش از ۱۴ سال است ، که فرهنگیان شاغل و بازنشسته ، هرروز به امید اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و گشایشی در زندگی خود روزگار می گذرانند.اما هرروز بیش از پیش امیدشان به ناامیدی می گراید.
فرهنگیان ایران در قالب شورای هماهنگی و نیروهای خود جوش، با حضور گسترده ، و مسالمیت آمیز در صدها شهر کشوربه امیدبهبود اوضاع معیشت خود و بهبود کیفی آموزش و پرورش خواهان اجرای قوانینی شده اند که مصوب مجلس و دولت بوده است.
با افسوس فراوان باید گفت : «آنان که وضع کننده ی قوانین بوده اند ، در قالب بزرگترین قانون شکنان، خود را به نمایش گذارده اند.»

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به دولت و مجلس هشدار می دهد ، چنانچه قانون مدیریت خدمات کشوری ، بویژه نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان و طرح رتبه بندی شاغلین همانطور که در مُرّ قانون م.خ.ک آمده است ، به اجراء درنیاید ، در روز پنج شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ بزرگترین تجمع فرهنگیان را در سراسر کشوربه اجرا خواهد گذاشت ودر ادامه ، اعتراضات به اشکال گوناگون همراه و همگام باسایر جنبشها تا رسیدن به حقوق قانونی خود از پای نخواهد نشست.

عواقب هرگونه پیشامد برعهده ی کسانی است که فرهنگ و فرهنگیان را در طول دهه های گذشته به بازی گرفته اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۳ آذر ۱۴۰۰

زمان تجمع : پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۰ صبح
مکان تجمع :
تهران و البرز : جلوی مجلس
مراکز استان‌ها : مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان
شهرستان‌ها : مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *