وضعیت ایران و آمریکا هم جنگ و هم صلح است,امین بیات      

By | ۱۳۹۷-۰۵-۱۷

رهبر”اصلاح طلبان” از قماش  محمد خاتمی (آبدارچی) سابق  یا رئیس جمهور” اصلاحات” اخیرا  بدستور   رهبرش آفتابی شده و در تدارک “وحدت” با جمع آوری همکاران  دزد و قاتل دیروز خود برای نجات رژیم جمهوری اسلامی  ایران به این درو آن درمیزند،و شانزده پیشنهاد برای برون رفت ازبحران میدهد،ووقیحانه ازمردم عذر خواهی میکند.  در یکی از جلسات اخیر حزب “اعتماد ملی” خبری به افکار عمومی داده شده، که قرار است جلساتی با حضور شیخ  محمد خاتمی و سایر دست اندر کاران رژیم بر گزار گردد.

امین بیات

هدف از بر گزاری چنین جلسه ای در واقع جهت اعلان رسمی  آبرومندانه ی رفع محدودیتها از محمد  خاتمی   برای ایجاد “وحدت”  مابین شیادان و قاتلین فرزندان این آب و خاک، برای نجات رژیمی  که در حال سقوط است و همچنین  در عرصه  خارجی متهم به باند مافیا و تروریسم میباشند.                                                            “اصلاح طلبان” مدتهاست مرده اند و فقط نعش متعفن آنها  روی دست نظام  آخوندی سنگینی میکند، و این  تلاشها ی مذبوحانه  توسط  مهره های آزمایش پس داده شده  و آبرو باخته  برای گذر از بحران های   گریبانگیر رژیم  و برای سرپوش گذاشتن روی خواستتهای مطالبات اجتماعی مردم در دیماه و اعتراضات گسترده  اخیر که  بدلایل   مشخص  مردم  در شهرهای ایران بر پا  کرده اند، میخواهند بوسیله ی محمدخاتمی آنرا سرکوب و به  بیراهه بکشانند.  امروز مردم از هر قشر و تباری متحدا اعتراضاتشان را در خیابان با شعار مرگ بر خامنه ای وروحانی ومطالباتی از  قبیل  بی آبی، بیکاری،  گرانی، پرداخت نکردن مزد کارگران ،  قطع  برق  آنهم  در گرمای  پنجاه   درجه   و…    بدون ترس ابراز  میدارند و خواهان  تغییر کلیت  نظام آخوندی میباشند، رژیم که با  آگاهی به این امر  چهره   های سوخته  و شیادی چون خاتمی  را بخیال باطل خود  بمیدان آورده و با  شانتاژ و شیادی آخوندی و با  دروغ  و ریا  که  کار همیشگی آنها  بوده، بتوانند گره کوری ازگرفتاریهای لاینحل رژیم را بگشایند  و سقوط  را بعقب ببیندازند.         کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران با مشگلات فراوان روبروست ، که نتیجه  عملکرد سیاسی و اجتماعی چهل ساله ی همین چهره های خائن و شناخته  شده ای مانند خاتمی،قالیباف،احمدی نژاد،روحانی و… میباشند.                         چه  اتفاق عجیبی رخ داده که حالا  این سرکوبگران  اعتراضات  مردم، امروز با لباس عاریه ی  دمکراسی  طلبی، با اتحادشان  بتوانند مردم را از خواستشان مایوس، سرکوب و رونق به اقتصاد ورشکسته  کشور بدهند.                 از طرفی خامنه ای- روحانی و ظریف بیخردانه شاخ  و شانه  برای ابر قدرت  نظامی و اقتصادی  جهان  میکشند  و  پس از چهل سال دروغ  و سرکوب،  حالا  که درمعرض خطر قرار گرفته اند مزورانه  خود را پشت  سر  مردم  پنهان میکنند، ازمردم صحبت کرده وخود را نماینده مردم ایران جا میزنند واز جانب دیگر روحانی  این شیاد  امنیتی از “مادر جنگها” سخن بمیان میآورد.

 پرسیدنی است که در این شرایط چه  کسانی و یا چه  نیروهائی به  پیام اتحاد  این قوم سرکوبگر و دروغپرداز  پاسخ مثبت جز افراد حزب الهی و آخوندهای مزدور که موقعیتشان بخطر افتاده ، میدهند.

 در داخل کشور “اصولگرا”و “اصلاح طلب” و همچنین جریانات فرصت طلب از قبیل “اعتدال طلب، “ملی مذهبی” ، “نهضت آزادی”و …با نام بردن از جریانات  و کارتهای سوخته  ای از قبیل  موسوی با هشت ماده امامش و  آخوند مزدوری چون کروبی با حکم حکومتی اش، در آب نمک خوابانیده اند، و این  درحالیست  که نمک گندیده و با  نمک متعفن نمیتوان بهبود به شکوفائی به زنده ماندن داد.                                                                             همه ی این تدارکات برای این است که در آینده نزدیک و شروع تحریمها و بحرانی تر شدن اوض

اع  و با  تشدید  نا رضایتی مردم، شدت اعتراضات در  خیابان، این آخوند های مزدور و مزور و شیاد و تشکیلات امنیتی سپاه و بسیج با برگزاری جلسا ت طرح برنامه سرکوب  بتوانند متحدا  علیه  مردم  وارد   کار زار  سرکوب و  قتل و عام  شوند، و جواب درخواست مطالبات مردم  از قبیل  آب، نان ، کار ، گرانی  ارز  و مواد غذائی، دزدان ثروت مردم در بانکها  را با سرکوب و شکنجه و اعدام  جواب گو باشند.

 تدارک اتحاد سیاسی سردمداران رژم برای حفظ  منافع چه قشری از جامعه  است، “اصلاح طلبان” تشنه ی  قدرت  ، ثروت و، سرکوب و … پس چه بر سر آن باصطلاح اختلافاتی که  تا  بحال  بدروغ میگفتند،  قلابی  ، نمایشی به  مردم ارائه میدادند تا افکار عمومی را  گمراه  کنند و رای مردم را بگیرند افتاد،.آیا  مردم گول این شیادان و  مبلغین آنها  را نخوردند. تنها بمنظوربخطر افتادن منافع شخصی و سیاسیشان ، دزدی واختلاصشان و نجات کشتی بگل نشسته سیاست اسلام دولتیشان، دست نا مبارک اتحاد مشتی آخوند و حزب الهی بسوی هم دراز شده است.

 بنظر من هر تلاش مذبوهانه ای که این دار و دسته ی ارتجاعی و ضد  مردمی  انجام  دهند  کار بجائی  نمیبرند   و  نتیجه ای نخواهند گرفت، تنها  رسیدن به  آرادی  و دمکراسی مردم را  کوتاه مدت  به  تعویق می اندازند ، مشگلات  عدیده  جامعه تا زمانیکه این دارو دسته آخوند مرتجع بر اریکه قدرت سوارند، باقی خواهند ماند.                          با اوضاع درهم و مغشوش و فلاکت بار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جمهوری اسلامی  ایران در دوران  بحرانی  ترین وضع خود بسر میبرد ، وبا یک سیاست خارجی شکست خورده هم روبروست و بهمین دلیل روحانی و قاسم  سلیمانی به رجز خانی و شعار و تهدید نظامی متوصل میشوند.

 پر مسلم است که اعمال تحریمها ، اقتصاد ورشکسته  ایران را بیشتر تحت  تاثیر  خود قرار خواهد داد، و از آنجا   که تنها منبع درآمد اصلی کشور  فروش نفت میباشد  و پایه های  اقتصاد کشور به  آن بستگی دارد، هر گونه اختلال  در فروش نفت ایجاد شود تاثیر آن بر کلیه ی  زمینه ها اثر مخرب خواهد داشت و اقتصاد ایران را با مشگل  صد در صد روبرو خواهد نمود  و بهمین دلیل دستگاه هیئت حاکمه دست بدامن پوتین و سلطان قابوس شده اند.                  مردم ایران با افزایش روز افزون گرانی،بیکاری،فقر و… روبرویند،معضل خروج ثروت و انتقال ثروت آخوند ها  به خارج و حسابهای میلیاردی آنها،نتوانستن مهار نقدینگی گرانی ارز و… را بدنبال دارد.

کلمه ایکه از دهان “اصلاح طلب” و “اصولگرا” و به اصصلاح در بعضی محافل اپوزیسیون در خارج تراوش میشود و در هر محفلی و  نوشته ا ی از ” مقام معظم رهبری” سخن بمیان  میآورند، غافل  از  اینکه  کلیه  نا بسا ما نیها   و مرکزاصلی دزدیها زیر سر همین “مقام معظم رهبری”و هم پالگیهایش است.

 با تعویض مهره ها  کار بجائی  نمیبرند، اصل ماجرا  یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران کلیتش  باید  تغییر  کند، ترمیم کابینه چند بار ،خود دولت ریا  و تزویر روحانی باید  از جا کنده شود،و شرش را از سر مردم برای همیشه  کم کند، امام جمعه ها  باید گورشانرا گم کنند، شر افرادی مانند خاتمی،عارف ها ،حسن خمینی ها و … از سر  مردم   کم شوند.شعار های تو خالی  و تحریک  آمیزی که از دهان آخوند امنیتی روحانی  و خامنه ای دست نشانده ی پوتین   و سردار نظامی آدم کشی بنام  قاسم سلیمانی بیرون میآید آب به آسیاب دولت مردان سلطه گر  آمریکا   و  رئیس جمهور  آن ترامپ و دولت نژاد پرست اسرائیل میریزد.

امروز افکار عمومی در دنیا و بخصوص در ایران، مردم به این واقعیت پی برده اند که شعار های دولت  ایران  چه از قماش سپاهی و چه آخوندی و چه سیاسی همه تو خالی است، همه  در یافته اند که جمهوری اسلامی  هم  در  درون در مقابل مردم مفتضح و بی اعتبار شده  و قدرتی جز سرکوب  ندارد و هم جلوی  افکار عمومی جهان  پته اش  روی  آب افتاده  و تلاشهای مذبوهانه ی دولتمردان دزد و آدم کش آن، همه اش افسانه سازی  برای از دست دادن  قدرت  و  ثروت است. این داد و  فریاد های عوامفریبانه  و دیوانه وار خامنه ای –  روحانی و سلیمانی و امثالهم ، التماس    و التجای آنها  به بارگاه ( ک-گ-ب)  پوتین با فرستادن مامور ویژه به مسکو، از ترس مردم  و سقوط است.  البته من معتقدم زمانیکه  ترامپ و پوتین به توافق برسند ،هزینه این توافق راایران با این شعار هایش باید  بپردازد  و فلسطینیها نیز بی بهره نخواهند ماند، وبا اجرای دستورات سپاه قدس و پولهای دزدیده  شده  از سفره  مردم  توسط بیت  رهبری و راکت پراکنی سپاه،  زجر این ندانمکاریها را فرزندان ایرانی وفلسطینی باید  بکشند، با   گرسنگی، بیکاری، آوارگی ، و جنگ ، سود این ماجرای تلخ و شیرین را تنها دولت متجاوز اسرائیل  مببرد.

روحانی  با اتخاذ مواضع تهدید آمیز و تو خالیش و با  دروغ  و اظهار به  جنگ   “مادر جنگها”  ا ز ماهیت  دروغین خود که تا بحال در سیاست خارجی تکیه  بر دیپلماسی و مذاکره داشت، پرده بر داشت،  با خطاب  به ترامپ  سلطه طلب  و جنگ طلب و بهانه جو برای  تلافی و انتقام  گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، روحانی  بیخردانه  بیان  میکند با  ” با  دم شیر بازی نکند” تا با واکنش دیوانه وار ترامپ  روبرو شد.

بیان اینگونه شعار های توسط  سران نظام، تقابل و تشنج  بنفع چه  کسی  یا چه  سیاستی شد، ترامپ یا  چند   آخوند  مفت خور و چه دولتهائی در منطقه از این جهالت  استفاده بردند، جز دولتهای اسرائیل ، وعریستان که  بدنبال   دست  آویز و نا امنی یا جنگ با ایران میباشند.

 تهدید های  دیوانه وارهر دو طرف نشان از این دارد ،شبیه  طوفان قبل از آرامش ، زیرا من معتقدم که رژیم جمهوری اسلامی ایران دو راه بیشتر ندارد  ، اطاعت و قبول همه 12 بند  وزیر  امور خارجه ترامپ و انعقاد  قرار داد ننگینی  دیگر  یا جنگ که نتیجه اش جز به آتش کشیدن ایران  نفع دیگری برای آخوند ها  ندارد، تازه جواب اعتراضات مردم چی.

نظام استبدای ، فرسوده و فاسد  و ورشکسته ی جمهوری اسلامی امروز به بن بست کامل رسیده  و در حال سقوط  و متلاشی شدن قرار گرفته است، اما هنوز اپوزیسیون ملی – دمکرات-آزادیخواه – سوسیالیست و چپ  ایران در خم یک کوچه قرار دارندو از یک آلتر ناتیو ملی- دمکرات و استقلال طلب محروم اند، در ایران نیروهای ملی ، رژیم در حال سقوط را نصیحت میکنند، و در خارج بعضی چشمها بسوی قبله آمریکا  دوخته شده، سازماندهی و استراتژی و برنامه ای در  کار نیست ، و این در حالیست که  خود به چشم خود می بینند  کار آخوندها و رژیمشان  تمام شده  و سر گرم  انتقال ثروت بخارج هستند، در این اوضاع و احوال که شرایط برای جمع شدن نیروهای  دمکرات ، مترقی، آزادیخواه  از هر زمان دیگری  مهیا تر است ، هر کسی و هر نیروئی  خود را بخواب  غفلت زده  و  نه دیدن  اوضاع ، و به  تک روی ادامه میدهند، بجای  اینکه بر سر چند  موضوع  محوری و با حفظ  تشکیلات و نظرات،پایه   آلترناتیوی  مردمی و متکی به نیروی مردم در ایران را تدارک ببینند، و از امروز متحدا از منافع تاریخی  و  فرهنگی ،  قومی ،اقتصادی  و اجتماعی مردم ایران دفاع کنند، و تا دیر نشده با هر گونه دخالتهای نظامی خارجی مقابله و مخالفت  کنند ، به  جهانیان بگویند  که  مردم  و ایرانیان  مستقل  و اصیل با هر گونه  دولت سازی های  خارجی  برای  حکومت کردن  در  ایران مخالفتند، و بخواست  اصلی مردم ایران ، برای رسیدن  به آزادی و دمکراسی که سالهاست  از مال و جان خود  مایه  گذاشته اند ،گرد هم بیایند و باعث دل گرمی مردم مبارز ایران در داخل کشور بشویم.

 البته باید گفت که نیروهای اصیل ،ملی،دمکرات، چپ  مارکسیست ازطیف جمهوریخواه با تلاشهای شبانه روزی خود در نشستها و گردهما ئیهای خود  در تدارک آلترناتیو ملی و دمکرات میباشند.                                                 مردم از تغییرات  در درون  رژیم  در دیماه  گذشتند و بدنبال  آلترناتیو  جانشین  این حکومت  ترور و خفقان  تلاش میکنند و به یاوه گوئیهای اصلاحات از درون  گوش نمیدهند و سر نوشت  خو د را  میخواهند خود بدست  بگیرند  و خود  را بعنوان کالا  مورد معامله کشورها و دولتها بخصوص روسیه ،آمریکا، قرار  نمیدهند.جالب  است  در  خارج   از کشور بیانیه ای انتشاریافته که امضاء چهارسازمان،جبهه ملی سازمانهای خارج از کشور  ( طرفداران بختیار )،  اتحاد جمهوریخواهان ، همبستگی جمهوریخواهان، و حزب چپ  (فدائیان )، که همچون گذشته  مواضعی  در چار چوب حفظ  نظام اتخاذ کرده اند و سران رژیم  را با  نصیحت میخواهند  آرام کنند و به  آنها هشدار  میدهند  که  از  فرصت  گفتگو و مذاکره  با  آمریکا پشتیبانی میکنند ، جالب است فدائیان اکثریت تحت  نام حزب چپ (فدائیان) که  تا دیروز   از ضد امپریالیست بودن رژیم  جمهوری اسلامی دفاع میکرد  زیره کانه  این موضع را به  سه  سازمان دیگر حقنه کرده  است وغیر مستقیم خود  را کنار جمهوری اسلامی  قرار داده  و از آلتر ناتیو  سازی (حالا بوسیله آمریکا)  با کل  نیروهای مترقی–آزادیخواه  – ملی و چپ مستقل  که بدنبال  راه حل نجات  مردم  که یک  آلتر ناتیو  دمکرات مردمی و مستقل است، میباشند، مخالفت میکند که البته انتظاری جز این هم نبود.

جالب است در آخرین پاراگراف این جهار سازمان مینویسند :

” ما از نیروهای سیاسی و مدنی ایران دعوت میکنیم تا با براه انداختن کمپین ها و پویش ها مخالفت  خود  با جنگ و تشدید فضای تخاصم نشان دهند که ملت ایران خواهان حل و فصل مشگلات از طریق گفتگو است.”                     از اینکه با جنگ باید مخالفت کرد ما هم مخالف جنگ هستیم اما اینکه از طرف ملت ایران که امروز در خیابانها   در جنگ و گریز با سرکوبگران میباشند شما از طرف این مردم چک سفید به خامنه ای-خاتمی-روحانی احمدی نژاد و… بدهید  و این قاتلین و تروریستها  را نمایندگان مردم  ایران قلمداد میکنید جای شرم  و تاسف است  زیرا  شما  زیرکانه رخدادهای دیماه  در یکصد شهر ایران  و اعتراضات امروز مردم در ایران را علیه رژیم  آگاهانه فراموش میکنید  و خود تان را غیر مستقیم در کنار حفظ نظام و ابواب جمعی  جمهوری اسلامی قرار میدهید.

 دولت آمریکا و آقای ترامپ  با ضد و نقیض گوئی های فراوان  خود و مردم ایران را به چه کنم  وا داشته ، یکبار با خروج از برجام و ارائه دلایل و پیشنهاد دوازده بند و یکبار هم میگوید که با همین رژیم  بدون هیچگونه  پیش شرطی حاضر به گفتگو میباشد، تا به  قرار داد جدیدی برسند، از کنار” حقوق بشر” و” دفاع ”  از  آن بصورت  حاشیه   بر خورد میکند، دولت آمریکا امروز همچون همه دولتهای پیشین نیز با تهدید و تطمیع همرا بوده است.

جمهوری اسلامی  ایران بقای خود را از روز اول انقلاب تا به امروز با دشمنی کور با آمریکا و اسرائیل،  عربستان و شیخ نشینهای خلیج  فارس  با ماجرا جوئی  و مافیا  بازی تضمین  کرده است، و  توانسته از بحرانها  یکی پس  از دیگری بگذرد اما مردم بالاخره دریافتند که در همه زمینه ها  آلت دست مشتی ملا و آخوند و مافیای قدرت و ثروت  و دیکتاتوری کلاسیک و امنیتی شده اند  و ثروتشان توسط روحانیت به یغما برای عربهای سوریه و لبنان مصرف شده و با صدای بلند در یکصد شهر ایران در دیماه و امروز گفتند و میگویند ما جمهوری اسلامی را نمیخواهیم ، حالا ترامپ و امثالهم میخواهند با دور زدن مردم با همین آخوند ها گفتگو کرده و معامله کنند ، دزد ، دزد را پیدا کرده و  متجاوز  ، متجاوز را یافته ، ابتکار عمل و این رژیم تنها بدست مردم واپوزیسیون دمکرات ، آزادیخواه و مستقل  است.   آخرین توطئه خامنه ای – روحانی  توسط ظریف که در آخرین سفرش به برلین و ایتالیا انجام گرفت،  پیامی محرمانه بود که جمهوری اسلامی ایران بوسیله ی رئیس جمهور ایتالیا که عازم دست بوسی ترامپ بود،  به ترامپ  برساند با  این مضمون که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو با ترامپ میباشد ، البته  با این تصور  خام   و آخوندی  که ترامپ این پیشنهاد را نمی پذیرد و درنتیجه اروپا ئیها  بیشتر در مقابل ترامپ  قرار میگیرند که  ترامپ  دست آخوند ها  را  خواند و در یک چرخش غیر منتظره  گفت  حاضر است بدون پیش شرط  با دولت ایران صحبت و  معامله کند  که در برابر این سناریو وزیر امور خارجه اش پیشقدم  شد و آنرا بصورتی تصیح کرد و در روند همکاری اتحادیه اروپا و  کشور های اروپائی فعلا تغییری حاصل نشد و همان  دو راهی که جمهوری اسلامی بر سر آن قرا گرفته بود هنوز تغییری  ایجاد  نشده،  یا قبول دوازده بند وزیر  امور خارجه یا تحریم  و در نهایت جنگ  که هر دو بمعنای  نابودی جمهوری اسلامی ایران است، تحریم ها در سه ماه  آینده  ارزش  دلار  را بحد غیر قابل پیش بینی افزایش  خواهد داد و توافق سیاسی اگر با آمریکا بشود که ایران مایل است وچاره ای ندارد  کاهش ارزش دلار را بهمرا خواهد داشت.در صدر تخریم ها بانک مرکزی  و فروش نفت قرار دارد ،مسئله پولشوئی نیز مشگل  زا برای رژیم شده است.

 مردم عادی و معترض به کل سیستم در ایران  به نقش مخرب سپاه  و آیت الله ها که در فساد  اجتماعی و اقتصادی،  دخالتهای  ایران در کشورهای همسایه و منطقه ، نقش  جمهوری اسلامی در ترورها وپولشوئی، نا امن  کردن  منطقه و  نقض حقوق  بشر و لگد مال کردن آن  در  ایران ، که سیستماتیک از بدو انقلاب تا  به  امروز ،  مخفی  نگهداشتن اعدامها و شکنجه ها  در زندانها، نا دیده گرفتن  استقلال جامعه  مدنی ، بستن مطبوعات ، ندادن مزد کارگران، سر کوب زنان آزادیخواه ،  همه و  همه توسط باند مافیائی  آخوندی حاکم بر جان و ما ل مردم ایران، اجرا شده است.     نیروهائیکه” عوامفریبانه و یا صادقانه” اقدام به مشورت دهی و توصعه یا کمک به جمهوری اسلامی باصطلاح “حسن نیت” از خو نشان میدهند و برای نجات جمهوری اسلامی از این تنگنای صعب العبور نسخه می پیچند  و  ارائه راه حل برای مدیریت و خروح از بحران و ترساندن مردم از سوریه ای شدن ایران، میدهند. میدانند که تغییرات اساسی با این رژیم غیر ممکن است وتغییرات بنیادی اجتناب پذیر است، تغییرات ساختاری با بیت رهبری وشیخ  علی خامنه ای و سران سپاه دیگر آب در هاون کوبیدن است ، داستان آنقدر بهم ریخته که دیگر جمع آوری این دزدان و نابکاران کار خودشان هم نیست.

پیشنهادهای  انحرافی از جانب جریانات شناخته شده  در ایران  و خارج که از دارو دسته خامنه ای میخواهند با مردم آشتی کند ،زندانیان سیاسی را آزاد کند ،احزاب ، اجتماعات و آزادی بیان و قلم را محقق نماید ، انتخابات آزاد و  بدون دخالت نهاد های حکومتی بر گزار کند و در جهت بر پائی مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی  جدید  و…  اینگونه پیشنهادات از رژیم که چهل سال سرکوب ، خیانت ،حراج منابع  کشور ،زندان ،شکنجه و اعدام  آگاهانه  در پرونده ی سراسر جنایتکارش بوده و هست، در خواست کردن نشان از ساده لوحی این جریانات دارد.                05.08.2018

از اعتراضات مردم ایران علیه کلیت نظام  پشتیبانی میکنیم.                                                                  دفاع از   استقلال   ،   دمکراسی،       عدالت  اجتماعی

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *