نتیجه اخلاقی: آمریکا برای شما بد است، برای دختر من اما، جای زندگی است

By | ۱۳۹۸-۰۵-۱۶

محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش گفته: سه سالی است که دخترم ازدواج کرده و در آنجا (آمریکا) زندگی می‌کنه، باید بگم که او پاسپورت آمریکایی نداره، اما اجازه کار داره…دخترم آمریکایی نشده، آرمانش را حفظ کرده…

نتیجه اخلاقی: آمریکا برای شما مردم بد است، برای دختر من اما، جای زندگی است

یکی از کاربران ایرانی: تف تو روی تو و حرومزادهات و آرمانهای کثیفتون…تاریخ ایران کثیف تر و دوروتر و ریا کارتر و جنایتکارتر از سران جمهوری اسلامی به خودش ندیده است.