بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از دوره قالیباف

By | ۱۳۹۸-۰۶-۱۱

محمد باقر قالیباف در سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که بدهی ۵۰ هزار میلیاردی دوران او دروغ است. حالا سند شهرداری تهران نشان می دهد که میزان بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومان است.